23.7.2023

Yhdenvertaisuus on perusoikeus

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi keväällä 2023 selkokielisen version Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksesta vammaisten ihmisten oikeuksista (toisinaan käytetään myös lyhennystä VHOS), mitä on maallikoidenkin helppo lukea ja ymmärtää. Sopimus on ollut Suomessa voimassa 2016 alkaen ja sen pääasia on, että sen ratifioineiden valtioiden täytyy varmistaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muillakin ihmisillä on.

Suomen valtio on sitoutunut tukemaan perustuslain ja ratifioimiensa kansainvälisten sopimusten kautta kansalaistensa perusliikkumista ja omatoimisuutta esim. apuvälineiden avulla. Apuvälineasetusta koskevassa Sosiaali- ja terveysministeriön perustelumuistiossa (19.12.2011) todetaan, että lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen tulee edistää potilaan kuntoutusta ja oman elämän hallintaa, tukea, ylläpitää ja parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa tai kompensoida tai korvata sairauden tai vamman aiheuttamia haittoja sekä ennaltaehkäistä mahdollisesti suurempia toimintakyvyn muutoksia.

Hyvä apuväline lisää toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä edistää itsenäistä perusliikkumista. Kailamed on omalta osaltaan sitoutunut mahdollistamaan edellä mainittuja päämääriä ja toteuttaa omalla toiminnallaan mm. YK:n yleissopimuksen 20. artiklaa vammaisten henkilöiden oikeuksista. Itsemääräämisoikeus on osa yleisperusoikeutena turvattua oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen, turvallisuuteen ja koskemattomuuteen. Invaliditeetti tai alentunut toimintakyky ei tarkoita sitä, että pitäisi luopua itsenäisyydestä ja omatoimisuudesta enempää kuin on välttämätöntä.

Hyvä apuväline mahdollistaa laajemman arjen. Joidenkin kohdalla sopiva apuvälinepaketti voi olla esim. potilasnostin, pyörätuoli ja sähköpyörätuoli tai kevyemmän avun tarpeessa rollaattori, tukikahvat ja henkilönostin. Sopiva apuväline löytyy kokeilemalla, mihin on hyvä tilaisuus marraskuun Apuväline 2023 -tapahtumassa, tai voit olla yhteydessä suoraan asiantunteviin jälleenmyyjiimme. Julkisen puolen apuvälinehankinta alkaa useimmiten sinun ja terapeutin havaitsemasta tarpeesta, minkä jälkeen hankinta etenee apuvälinepalveluiden hankintaprosessin mukaan.